Újabb debreceni a MAB-ban

Egyetem

Csiszár Imre, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke, az egyetem doktorjelöltje személyében újabb debreceni tagja van a MAB-nak.

Csiszár Imrét, a Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSZ) elnökét, a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának doktorjelöltjét a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) tagjává nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök. A megbízatás 2014. szeptember 1-jétől kezdve két évre szól.

– A MAB legfőbb döntéshozó szerve a plénum, amelynek jelenleg két olyan szavazati jogú tagja van, aki a Debreceni Egyetemhez köthető: Győry Kálmán akadémikus úr és jómagam. A testület objektíven, minden felsőoktatási szereplőtől és intézménytől függetlenül végzi munkáját. Legfontosabb feladata, hogy szakértői véleményt, illetve akkreditációs jelentést adjon – a külső bírálók és a döntés-előkészítő bizottságok véleménye alapján – a MAB feladatkörébe tartozó ügyekben. Ezek közül a leggyakoribbak a szak- és intézmény-akkreditációhoz kötődő eljárások – fogalmazott új feladatkörével összefüggésben az unideb.hu portálnak Csiszár Imre DOSZ elnök.

A DOSZ a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatályba lépésével vált jogosulttá arra, hogy tagot delegáljon a MAB plénumába. Noha a törvény legutóbbi módosítása érintette ugyan a MAB összetételét is, a DOSZ azonban továbbra is jogosult arra, hogy tagot adjon ebbe a testületbe.